Onze werkwijze 

Bij Octant Mondzorg werken vijf tandartspraktijken en een orthodontistenpraktijk samen.

Veel zaken zijn gemeenschappelijk geregeld, zodat de tandartsen zich zoveel mogelijk op hun werk kunnen concentreren.

Alle afspraken en telefonische contacten lopen via de balie. Zie bereikbaarheid.

De gang van zaken rond de afspraak en de behandeling vindt u beschreven onder Huisregels.

Wijzigen van gegevens

Voor het wijzigen van uw persoonlijke gegevens kunt u het formulier op deze website gebruiken. Zie Gegevens wijzigen.

Wij horen graag uw mening over onze dienstverlening. Die kunt u laten weten door de enquête in te vullen.

Informatie per praktijk, waaronder de tarieven, vindt u onder Octant Mondzorg.

Heeft u een vraag die op deze website niet wordt beantwoord, dan kunt u daarmee altijd bij onze baliemedewerksters terecht.