Tarieven

De overheid heeft bepaald dat orthodontisten niet hun eigen tarieven mogen bepalen. Hieronder vindt u de actuele lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Hoeveel kost een beugelbehandeling? Een beugelbehandeling kost globaal tussen de € 2000 en € 3000 voor het volledige traject. Wij maken vooraf een begroting. Na het opstellen van het behandelplan en het bespreken van dit plan, krijgt u van ons op papier een gespecificeerde kostenbegroting mee. De tarieven zeggen niets over de mate van vergoeding van uw verzekeraar. Via de links hieronder naar ‘vergelijk mondzorg’ kunt u gemakkelijk en snel alle zorgverzekeraars bekijken m.b.t. de vergoeding voor orthodontie. U kunt dan zelf bij uw verzekeraar nagaan welk deel van de kosten vanuit de aanvullende verzekering voor orthodontie wordt gedekt. Notabene: houdt er rekening mee dat een groot deel van de verzekeraars een wachttijd van één jaar heeft voordat orthodontie vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed.

De rekening van de orthodonist  is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. 

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom hebben wij het versturen en innen van onze rekeningen uitbesteed aan Infomedics. Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd.

Infomedics hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacygevoelige gegevens. Het bedrijf is daarom ISO27001 gecertificeerd, net als alle dienstverleners die Infomedics inschakelt om uw rekening te kunnen maken en versturen. Deze certificering wordt elk jaar opnieuw beoordeeld en vernieuwd. Meer over privacybescherming leest u op www.infomedics.nl/privacy.

Uw rekening is opgebouwd uit de verrichtingen die wij tijdens de behandeling hebben uitgevoerd. Bij elke verrichting hoort een vast tarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit is vastgesteld.
Wilt u weten welke tarieven voor tandheelkunde er zijn? Kijk dan eens op www.allesoverhetgebit.nl.

Als u uw rekening online wilt afhandelen heeft onze praktijk uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer nodig. Deze gegevens worden door Infomedics gebruikt om u veilig toegang te verlenen tot het online portaal waar uw rekening klaarstaat. Als u inlogt op uw Infomedics portaal, vult u de SMS-code in die u van Infomedics ontvangt. Wilt u uw rekening liever op papier ontvangen, dan kunt u dat op uw portaal zo instellen. Meer informatie vindt u op www.infomedics.nl.

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Servicedesk van Infomedics op 0900 – 404 94 04 (€ 0,35 per gesprek). Zij kunnen u helpen met een betalingsregeling.