Kern Octant Mondzorg


Update 22-04-2020 COVID 19

Allereerst hopen wij dat jullie in deze voor ons allen intensieve en zorgwekkende tijd van COVID 19 nog steeds allemaal gezond en wel zijn.

Dinsdagavond 21 april is duidelijk geworden dat de mondzorg weer geleidelijk en gecontroleerd aan het werk mag.

Wij hebben in de afgelopen periode niet stil gezeten, hard nagedacht en met zijn allen gewerkt aan oplossingen en maatregelen.

De doorgevoerde maatregelen in de praktijk:
 1. - Perspex/plastic schermen ter afscherming receptie
 2. - Afzettingen bij balie met tape op de grond met afstand van minimaal 1.5 m
 3. - Aanwezigheid pomp handalcohol bij entree voor verplichte handdesinfectie
 4. - Lectuur uit wachtkamer
 5. - Zitplaatsen in wachtkamer met tape verdeeld ten behoeve van 1,5 meter afstand

Daarnaast zijn wij hard bezig (geweest) om in kaart te brengen:
 1. - Welke patiënten naar urgentie en behandeltype eerst moeten worden gezien (op basis van de door de beroepsgroep opgestelde richtlijn)
 2. - Hoe om te gaan met een verplichte beperkte bezetting om de hoeveelheid patiënten die gelijktijdig in de praktijk aanwezig zijn te beperken

Wat is er bij deze gedeeltelijke openstelling voor u van belang:
 1. - Wij gaan de patiënten contacteren voor een afspraak !!
 2. - LET OP: Wanneer u een afspraak heeft mag u de praktijk alleen betreden indien er geen sprake is van koorts of luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) en u in de afgelopen veertien dagen niet in contact bent geweest met een besmet persoon
 3. - Patiënten komen zonder begeleider (begeleider kan buiten of eventueel/liefst in de auto wachten). De praktijk mag pas 2 minuten voor de afgesproken tijd betreden worden. Indien men te vroeg arriveert graag buiten de praktijk wachten. Graag ook buiten de praktijk de 1.5 meter afstand ten opzichte van anderen respecteren.
 4. - Aan de behandelstoel wordt gewerkt met de reguliere beschermingsmiddelen volgens de richtlijn infectiepreventie, aangevuld met een beschermbril of transparant gezichtsmasker ter bescherming van ons allemaal
 5. - Aanmeldzuil (touchscreen) wordt niet gebruikt vanuit hygiënisch oogpunt; de scanner wel; afspraken worden per mail of telefoon gemaakt
 6. - Toiletten voor patiënten zijn afgesloten
 7. - De poetshoek is afgesloten; graag thuis al goed uw tanden poetsen

Een strikt deurbeleid: alleen patiënten met een afspraak krijgen toegang tot het pand !!


Wij vragen iedereen dringend om ons niet te bellen wanneer dit niet dringend noodzakelijk is maar ons te e-mailen.
Klik op destreffende persoon om deze te e-mailen.

Tandarts P. Balfoort
Tandarts R. de Boer
Tandarts J. Dam
Tandarts J. Dekker
Tandarts M. Janssen
Orthodontist G. Heiligers

Wij realiseren ons zeer dat het voor jullie en voor iedereen ingewikkelde tijden zijn. Wij spreken nogmaals uit dat we zo goed mogelijk ons best doen om zo eerlijk mogelijk nieuwe afspraken in te plannen, daarbij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijn in ogenschouw nemend.

Wij danken jullie allen voor jullie begrip en hopen jullie zo snel mogelijk weer in de praktijk te mogen ontvangen.

Een warme groet namens het hele team van Octant Mondzorg.


Update 02-04-2020 COVID 19

Allereerst hopen wij dat eenieder, in deze voor ons allen intensieve en zorgwekkende tijd van COVID 19, gezond en wel is.

Dinsdagavond 31 maart is duidelijk geworden dat alle reguliere tandheelkundige (alsmede orthodontische) zorgverlening vooralsnog tot 28 april 2020 wordt uitgesteld.

Dit betekent dat alle afspraken tot 28 april komen te vervallen.

Uitsluitend spoedklachten bij niet CORONA-patiënten mogen worden behandeld, alleen na telefonische afspraak.

Wij willen u vragen om ons alleen te bellen of te e-mailen wanneer het een tandheelkundige spoedklacht (of vraag) betreft.

Wanneer er nieuwe informatie is zullen wij u hierover informeren op de site van Octant Mondzorg.

Wanneer er nieuwe informatie is over de mogelijkheden m.b.t. het inplannen van (de nu afgezegde) afspraken dan zullen wij telefonisch of per e-mail contact met u opnemen. Houd daarom ook uw inbox in de gaten.

Wij realiseren ons zeer dat het voor iedereen ingewikkelde tijden zijn. Wij spreken uit dat we te zijner tijd ons uiterste best zullen doen om zo eerlijk mogelijk voor eenieder nieuwe afspraken in te plannen, daarbij de door de beroepsgroep opgestelde ‘classificatie patiënten naar urgentie’ in ogenschouw nemend (welke patiënten naar urgentie en behandeltype eerst moeten worden gezien).

Wij danken jullie allen voor jullie begrip en wensen iedereen sterkte en een goede gezondheid in deze intensieve en onzekere tijd.


Update 16-03-2020 COVID 19

CORONAVIRUS

Octant Mondzorg volgt het onderstaand advies van het KNMT op

ADVIES KNMT:

(Koninklijke Nederlandse Maatschappij Tandheelkunde)

Opschorten reguliere tandheelkundige zorgverlening en overgaan op uitsluitend behandelen van spoed bij niet-coronapatienten.

De ontwikkelingen rond de bestrijding van het coronavirus zijn in een volgende, urgente fase gekomen. Tot op heden heeft de KNMT de adviezen van het RIVM gevolgd. Inmiddels is de situatie dusdanig dat de KNMT daar gemotiveerd van gaat afwijken.

Het KNMT-bestuur adviseert haar leden (tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen) om met ingang van maandag 16 maart 2020 de reguliere zorgverlening op te schorten en over te gaan op het uitsluitend behandelen van spoed bij niet-coronapatiënten. Het is op dit moment van het grootste belang om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en daarmee de verspreiding van het virus af te remmen.

De maatschappelijke verantwoordelijkheid die we hiermee nemen, wordt op dit moment nog niet ondersteund door adviezen van de overheid. Wij menen het advies toch te moeten geven omdat in de tandheelkunde, meer nog dan in andere beroepen, gewerkt wordt met aerosolen. Aerosolen zijn bij uitstek een transportmiddel voor virussen. Desalniettemin is het stoppen met verlenen van niet-spoedeisende zorg een belangenafweging die praktijkhouders uiteindelijk zelf moeten maken.

De KNMT is op dit moment druk bezig om met de verantwoordelijke instanties spoedopvang te realiseren voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus. De KNMT zal informatie verstrekken zodra daarover meer duidelijk is. Voorlopig adviseert de KNMT om hierover contact met de GGD op te nemen indien dit nodig mocht zijn.

© copyright 2012 Octant Mondzorg - Nieuwe Steen 8 1625 HV Hoorn