Staan je tanden scheef, te ver naar voren of juist naar achter? Een behandeling met een beugel zorgt ervoor dat je tanden weer recht en goed komen te staan. Ook als er te weinig ruimte is in je mond of de tanden en kiezen passen niet goed op elkaar, kan een beugel de oplossing zijn. Vaak is er een combinatie van verkeerde groei van de kaken en een onregelmatige stand van het gebit. Een beugelbehandeling, ook wel orthodontische behandeling genoemd, wordt in onze praktijk uitgevoerd door orthodontisten. Dat de orthodontist een échte specialist is, blijkt wel uit de opleiding die hij/zij daarvoor heeft moeten volgen. De orthodontist heeft eerst de 6-jarige tandartsopleiding gevolgd en daarna nog een 4-jarige fulltime specialisatie tot orthodontist. Iemand die beide opleidingen succesvol heeft afgerond, mag zich orthodontist noemen. Orthodontisten staan ingeschreven in het Specialistenregister voor Tandheelkundige Specialisten (STS). Elke vijf jaar moet een orthodontist zich laten her-registreren. Om daarvoor in aanmerking te komen moet de orthodontist aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Een orthodontist is gespecialiseerd in beugelbehandelingen. Een tandarts verleent algemene tandheelkundige zorg, waar beugelbehandelingen een onderdeel van kunnen zijn. De kosten voor een beugel behandeling zijn bij zowel een orthodontist als een tandarts gelijk. De keuze voor een orthodontist ligt dus voor de hand. 

Vaste apparatuur, ook wel slotjes of brackets genoemd, zet uw tanden en kiezen recht en zorgt ervoor dat de kiezen van de boven- en onderkaak beter bij elkaar passen. Dit is niet alleen mooi, maar ook belangrijk voor de gezondheid van uw gebit. Met een recht gebit kunt u beter afbijten, kauwen en praten. Ook is het gebit makkelijker schoon te houden en vertoont het normaal gesproken minder slijtage.

De vaste beugel bestaat uit slotjes (brackets) en draden. In een later stadium van de behandeling worden er vaak ook elastiekjes aan de beugel gedragen, dit om de tanden en kiezen van de boven- en onderkaak beter op en in elkaar te laten passen. Belangrijk is dat de elastiekjes goed worden gedragen. Ook het aantal uren per dag is belangrijk. De elastiekjes moeten minimaal 1 keer per dag worden vervangen (vaker mag).

De blokbeugel is een uitneembare beugel die de groei van je onderkaak stimuleert en de groei van de bovenkaak afremt en zo je overbeet corrigeert, opdat je beter kunt kauwen, praten en je mond kunt sluiten. De blokbeugel wordt gebruikt wanneer de onderkaak te ver naar achteren staat waardoor je een
‘overbeet’ hebt. De blokbeugel bestaat uit kunsthars platen met een gedeelte voor de bovenkaak en een gedeelte voor de onderkaak. De beugel klemt met ankertjes aan je bovenkaak en onderkaak. De blokbeugel kan enkel gebruikt worden bij kinderen en jongeren die nog in de groei zijn. Als deze groeifase eenmaal voorbij is, is het niet meer mogelijk om de stand van je kaken met deze beugel te veranderen.

Voor het beste resultaat moet de blokbeugel altijd, met uitzondering van eten, drinken, sporten en tandenpoetsen, worden gedragen. Hoe meer/beter de beugel gedragen wordt, des te sneller het gewenste resultaat bereikt wordt.

De Herbst activator is een (gedeeltelijk uitneembare) beugel die de groei van je onderkaak stimuleert en de groei van de bovenkaak afremt en tevens de kiezen in de bovenkaak naar achteren verplaatst. De Herbst activator wordt gebruikt wanneer de onderkaak te ver naar achteren staat waardoor je een
‘overbeet’ hebt. Na de behandeling sluiten je boven- en onderkaak beter op elkaar aan, waardoor je beter kunt kauwen, praten en je mond kunt sluiten.

Deze beugel bestaat uit een vast gedeelte in de bovenkaak dat met ringetjes (banden) vastzit aan de eerste grote kiezen in de bovenkaak en een uitneembaar gedeelte in de onderkaak. Deze beugel kan enkel gebruikt worden bij kinderen en jongeren die nog in de groei zijn. Als deze groeifase eenmaal voorbij is, is het niet meer mogelijk om de stand van je kaken met deze beugel te veranderen.

De Herbst activator moet altijd worden gedragen en de onderplaat mag/moet alleen met tandenpoetsen en bij sporten waar je normaal een mondbeschermer draagt (hockey, kickboksen en rugby) uit. Soms wordt er voor gekozen om de Herbst activator in zijn geheel vast te zetten. Er is dan geen onderplaat, de Herbst activator zit in de onderkaak dan ook met ringen (banden) vast. Men spreekt dan van een gegoten Herbst (de beugel zit dan in zijn geheel vast/kan in zijn geheel niet worden uitgenomen).

Een hyrax (spinbeugel) wordt gebruikt om je bovenkaak te verbreden, opdat de boven- en onderkaak beter op elkaar aansluiten. Tevens ontstaat er meer ruimte in je bovenkaak, waardoor het trekken van tanden en kiezen soms kan worden voorkomen. Bij een hyrax worden er metalen ringetjes (banden) om je eerste grote kiezen in de bovenkaak geplaatst. Over het gehemelte is er een metalen constructie/verbinding met een schroef in het midden. Met een speciaal sleuteltje wordt de schroef aangedraaid, waardoor de bovenkaak wordt verbreed. Hierdoor ontstaat er tijdelijk een spleet tussen de voortanden in de bovenkaak. Deze spleet sluit nadien weer.

Een headgear of buitenboordbeugel remt de groei van de bovenkaak en verplaatst de kiezen in je bovenkaak naar achteren en zorgt er zo mede voor dat de kiezen van boven- en onderkaak beter bij elkaar passen. Een buitenboordbeugel is uitneembaar. Bij een buitenboordbeugel worden er metalen ringetjes (banden) om de eerste grote kiezen in de bovenkaak geplaatst. Op deze banden zitten buisjes waar de buitenboordbeugel ingeschoven wordt. Vervolgens wordt er een nekband of hoofdband aan bevestigd. De nek/hoofdband moet volgens instructie worden gedragen (meestal minimaal 14-16 uur/dag); met eten, drinken, tandenpoetsen en sporten moet de buitenboordbeugel uit.

De plaatbeugel is een uitneembare beugel, hetgeen betekent dat deze door de drager zelf in en uitgenomen kan worden. De plaatbeugel bestaat uit kunsthars waar metalen draden aan bevestigd zijn. Sommige van deze draden zorgen ervoor dat de plaat op zijn plaats blijft zitten, terwijl weer andere draden de stand van de tanden kunnen veranderen. Soms zit er in het midden ook een schroef die volgens advies van de orthodontist zelf thuis moet worden aangedraaid om de boventandboog breder te maken. Elke plaatbeugel wordt in het laboratorium speciaal op maat gemaakt, passend bij het gebit. Meestal moet de plaatbeugel 24 uur per dag worden gedragen en alleen met eten, tandenpoetsen en bij een sport waar normaal gesproken een mondbeschermer wordt gedragen, uit.

 

Met behulp van speciaal op maat gemaakte ultradunne, doorzichtige hoesjes (aligners) om de tandbogen wordt de tandstand gecorrigeerd. Deze aligners moeten net als de vaste beugel 24 uur per dag worden gedragen, wel mogen ze met eten en tandenpoetsen uit. Iedere afzonderlijke aligner moet ongeveer 2-3 weken worden gedragen. Telkens als u een nieuwe aligner over de tanden klikt, zal uw gebit geleidelijk – stap voor stap, week na week – verplaatsen naar de gewenste positie. In tegenstelling tot de traditionele slotjesbeugel wordt er gebruik gemaakt van software voor een volledig persoonlijke en digitale behandelplanning. Gedurende de behandeling met Invisalign is het nodig om tijdelijk kleine, witte lijmbolletjes (attachments) op uw tanden te plaatsen voor extra houvast en/of extra verplaatsingen van de tanden. Hoeveel attachments en op welke tanden er nodig zijn hangt af van de benodigde tandverplaatsingen. De afgelopen jaren hebben er vele ontwikkelingen plaatsgevonden binnen deze techniek, waardoor het tegenwoordig mogelijk is om ook grotere afwijkingen met Invisalign te behandelen.

Aan het einde van je orthodontische behandeling willen we niet alleen dat je blij bent met het behaalde resultaat, maar willen we je ook graag blij houden. Wanneer de mondhygiëne nog steeds goed is wordt normaal gesproken aan het eind van de orthodontische behandeling een spalk achter het boven- en onderfront geplaatst. Een spalk is een dun gevlochten draadje dat met lijm aan de binnenkant van je tanden wordt geplakt, meestal van hoektand tot hoektand. Het advies is de spalken vele jaren te laten zitten. De controle van de spalken zal worden overgenomen door de tandarts, wanneer je daar toch voor de halfjaarlijkse controle bent. Als een (deel van de) spalk loskomt is het belangrijk dat er op korte termijn een afspraak bij de tandarts of orthodontist wordt gemaakt om de spalk te laten beoordelen en indien mogelijk weer vast te laten zetten. Bij twijfel altijd even bellen.

Een spalk alleen is meestal niet voldoende om te voorkomen dat tanden en/of kiezen weer gaan verplaatsen. Daarom zal de orthodontist meestal adviseren om naast de spalken ook een nachtbeugel te gaan dragen. Wij adviseren om de nachtbeugel in ieder geval een jaar lang iedere nacht te dragen en daarna langzaam af te bouwen.

Soms is het nodig om gedurende de orthodontische behandeling tijdelijk botankers te plaatsen. Deze ankers ondersteunen de correctie van het gebit en de onder- en bovenkaak. Een botanker is een klein (ongeveer 2 cm lang) plaatje van metaal (titanium) met twee of drie schroefgaatjes. Aan het einde van een botanker zit een klein haakje om een orthodontische draad aan te haken of een elastiek aan te dragen. Door het gebruik van botankers kan soms een kaakoperatie in de toekomst voorkomen worden. Meer informatie vindt u op:

https://www.dijklander.nl/zorg/patientenvoorlichting/botankers-en-orthodontische-schroefjes 

Bij kinderen en jongvolwassenen kan een afwijkende kaakstand meestal worden gecorrigeerd met een of meerdere beugels, omdat er nog sprake is van groei. Bij volwassenen is er veelal geen of nog maar in geringe mate sprake van nog resterende groei en zal een afwijkende kaakstand soms gecorrigeerd moeten worden middels een kaakoperatie (een osteotomie). Er is dan sprake van een gecombineerde chirurgisch-orthodontische behandeling, waarbij de orthodontist de tandbogen ‘voorbereid’ met een beugel, vervolgens de kaakchirurg de afwijkende kaakstand corrigeert middels een kaakoperatie en uiteindelijk de orthodontist de behandeling met de beugel afrondt. In onze praktijk vindt er op regelmatige basis meerdere keren per jaar een gezamenlijk spreekuur met de kaakchirurg plaats, waarbij de patiënten die in aanmerking komen voor een kaakoperatie gezien worden door orthodontist Ghislaine Heiligers en kaakchirurg I.G.H. van der Tol (Dijklander,, Hoorn) of kaakchirurg J.J. de Mol van Otterloo (Spaarne Gasthuis, Haarlem/Hoofddorp). Voor meer informatie over de verschillende kaakoperaties:

Het lipbandje is een stukje bindweefsel, dat de bovenlip met de bovenkaak (of de onderlip met de onderkaak) verbindt. Soms is dit bindweefsel zo stevig, dat het de tanden uit elkaar drukt waardoor er een spleet tussen de voortanden aanwezig is. Vaak verdwijnt het bindweefsel als de voortanden met een beugel tegen elkaar aan worden gezet. Wanneer dit echter niet gebeurt, blijft er te veel bindweefsel tussen de tanden zitten. Dit ziet er niet mooi uit en tevens kunnen de tanden ten gevolge van het dikke lipbandje niet goed worden schoongemaakt. Hierdoor kunnen er tandvleesontstekingen en/of gaatjes ontstaan. Ook kan een te dik lipbandje de tanden na de behandeling weer uit elkaar drukken, waardoor er opnieuw een spleetje tussen tanden kan ontstaan. Om dit te voorkomen wordt er in dit soort situaties meestal een frenulum extirpatie uitgevoerd. Het lipbandje wordt door de tandarts of kaakchirurg als het ware ‘weg gesmolten’. Een frenulum extirpatie is een kleine, kortdurende ingreep die onder plaatselijke verdoving wordt uitgevoerd.

Je hoektanden en kleine kiezen wisselen meestal als je ongeveer 10 tot 12 jaar oud bent. Soms is een tand of kies er wel, maar breekt deze niet uit zichzelf door. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer er te weinig ruimte is en/of de tand een afwijkende ligging heeft. Om eventuele schade aan andere tanden te voorkomen en om de tand op zijn plaats te krijgen zal deze moeten worden vrijgelegd en naar de juiste plaats moeten worden geholpen (ligeren). Naast het vrijleggen is er ook een beugel nodig om ruimte te maken voor de hoektand en/of om de tand naar zijn plaats te kunnen begeleiden. De beugel wordt geplaatst voordat de tand wordt vrijgelegd. Het vrijleggen wordt door een kaakchirurg gedaan. Dit gebeurt meestal onder lokale verdoving. De kaakchirurg zal uitleggen hoe dit in zijn werk gaat. Als de tand verder weg ligt, zal de kaakchirurg hier een slotje met een kettinkje eraan plaatsen. Soms zit er nog een melktand op de plek waar de nieuwe tand moet doorbreken, de melktand wordt dan ook meteen verwijderd. Het kettinkje wordt vastgezet met een hechting aan de beugel. Deze hechting lost vanzelf op. Een goede mondhygiëne is belangrijk voor genezing van het wondje in je mond. Volg goed de uitleg die je van de kaakchirurg hebt gekregen over het schoonhouden van het wondje. Het schoonhouden zorgt ervoor dat de wond goed kan genezen en de rest van de mond ook gezond blijft.

Meestal binnen ongeveer 2 weken na de ingreep kom je weer bij ons in de praktijk om de tijdelijke hechting te verwijderen en het kettinkje voorzichtig op spanning te zetten met een draad die wordt bevestigd aan het kettinkje en aan de beugel. Op deze manier wordt de tand langzaam naar de gewenste positie begeleid.

Wanneer de tand ver genoeg is doorgebroken in de mond wordt er een bracket op de tand geplaatst. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat de tand op zijn plaats komt.