Octant visie

Octant Mondzorg staat voor het bieden van een zeer brede, goede professionele tandheelkundige zorg.
Zo is er o.a. speciale apparatuur beschikbaar, waarneming bij afwezigheid en een 5 werkdagen continu bezette balie.
Het gebruik maken van elkaars specifieke vaardigheden verhoogt de kwaliteit van de geleverde zorg.

In ons centrum werken gemotiveerde tandartsen, een orthodontist, mondhygiënistes, preventie-assistentes en assistentes.
Het personeelsbeleid is gericht op ieders permanente ontwikkeling.
Dat maakt de werksfeer uitstekend en komt ook de zorgverlening ten goede.

Octant Mondzorg ontvangt u graag om u optimaal tandheelkundige zorg te verlenen.

© copyright 2012 Octant Mondzorg - Nieuwe Steen 8 1625 HV Hoorn