Preventie van tanderosie

Ivoren Kruis brengt nieuw preventieadvies uit
04-04-2005

Het Ivoren Kruis brengt een nieuw preventieadvies uit over tanderosie. Hiermee wil de vereniging voor de preventie van mond- en tandziekten tandartsen en mondhygiënisten ondersteunen bij de diagnose en de preventie van tanderosie. Tanderosie is slijtage van het tandglazuur door zuurinwerking. Het is een sluipend proces dat niet gemakkelijk te herstellen is. De toename van tanderosie bij jongeren is de aanleiding voor het uitbrengen van het advies ‘Preventie van erosieve gebitsslijtage’. “Wij vragen tandartsen en mondhygiënisten alert te zijn op erosie en in een vroegtijdig stadium preventieve maatregelen te nemen. Hiervoor kunnen zij het erosieadvies ter hand nemen”, aldus Prof. dr. G.J Truin, voorzitter van het Ivoren Kruis.

Verandering in levensstijl
Jongeren lopen tegenwoordig meer risico op tanderosie. Dit komt met name door veranderingen in hun levensstijl. De voedingsgewoonten zijn ingrijpend veranderd. Zo drinken jongeren vaker en meer frisdranken en erosieve (sport)dranken. Het gaat hierbij niet alleen om de totale consumptie van zuur voedsel en zure dranken, maar vooral om de frequentie, de duur, de tijdstippen en de wijze waarop wordt geconsumeerd. Bovendien wordt soms het gebit te vaak (meer dan twee maal per dag), te lang en te krachtig gepoetst. In 2002 werd in een onderzoek bij 24% van 12-jarige Haagse scholieren tanderosie geconstateerd.

Vroegtijdige diagnose belangrijk
Het advies ‘Preventie van erosieve gebitsslijtage’ helpt de tandartsen en mondhygiënisten bij de vroegtijdige diagnose van erosie. De vroegtijdige herkenning van het probleem is moeilijk. Vaak komt tanderosie voor in combinatie met andere vormen van slijtage, zoals bijvoorbeeld slijtage als gevolg van mechanische krachten of als gevolg van het oprispen van maagzuur. Het erosieadvies begint dan ook met het achterhalen van welk soort slijtage er sprake is en wat daarvan precies de oorzaak of oorzaken zijn.

Frisdrank
Meestal wordt frisdrank als grote boosdoener gezien. Toch is dat niet helemaal terecht. Zo zijn er fervente frisdrankdrinkers die geen tanderosie hebben en er zijn frisdrank-geheelonthouders met tanderosie. Speciale aandacht is geboden voor de manier waarop dranken worden geconsumeerd, zoals ‘nippen’, door de mond heen en weer spoelen, gorgelen, of het op andere wijze lang in de mond houden en hoeveel rust het gebit tussendoor wordt gegund. Dit heeft allemaal invloed op het ontstaan van tanderosie.

Iedere patiënt heeft individueel advies nodig
Eén alomvattend preventieadvies voor alle patiënten bestaat volgens het Ivoren Kruis niet. Iedere patiënt heeft een gedifferentieerd, individueel advies nodig. De ene patiënt is mogelijk gebaat bij een aanpassing van zijn eet- en drinkgewoonten. Een ander kan beter af zijn door zijn mond zo nu en dan met water te spoelen. Het advies over tanderosie is samengesteld door het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten van het Ivoren Kruis. In dit adviescollege zijn wetenschappers van alle Nederlandse Tandheelkundige opleidingen vertegenwoordigd.

De samenvatting van de ‘Preventie van erosieve gebitsslijtage’ luidt:

Advies:

1. Vroegtijdige diagnose en identificatie van de etiologische factoren
2. Vastleggen van gegevens en monitoring om de voortgang te observeren en het effect van de preventieve maatregelen te evalueren.

Afhankelijk van de bevindingen van 1 en 2:

Bij extrinsieke oorzaken (oorzaken van buitenaf):

Voeding en dranken:
– Frequentie verminderen (met name van frisdrank)
– Duur van de consumptie verminderen
– Geen zure consumpties: ’s nachts en vóór het naar bed gaan
– Geen zure consumpties een uur voor het tandenpoetsen
– Spoel direct met water of melk na consumptie van een zuur product, voedingssupplementen en medicijnen

Tandenpoetsen:
– Niet binnen het uur na consumptie van zuur product
– Gebruik een zachte tandenborstel en een laag-abrasieve tandpasta
– Borstelgreep en poetsvolgorde aanpassen zodat geërodeerde tandvlakken minder krachtig gepoetst worden.

Fluoride:
– Klinische effectiviteit van extra fluoride is (nog) niet bewezen
– Extra fluoride kan geadviseerd worden zolang de oorzaak nog niet is vastgesteld en weggenomen.

Bij intrinsieke oorzaken (oorzaken van binnenuit):

Overgeven en oprispingen:
– Naspoelen met water
– Verwijzen naar huisarts

© copyright 2012 Octant Mondzorg - Nieuwe Steen 8 1625 HV Hoorn